A diszgráfia feloldása

A diszgráfia hasonlóan a diszlexiához és a diszkalkuliához egy tanulási nehézség. A lényege az, hogy gyerekként lassabban tanulunk meg írni, s később is az írás sebességünk a többiekétől el fog maradni. Egy diszgráfiás gyereknek pont ebből adódóan hatalmas kihívás lesz a tollbamondás és a helyesírás, mert a nehézségeivel a környezete illetve az iskolai szituációk folyamatosan

A diszlexia feloldása

A diszlexia hasonlóan a diszgráfiához és a diszkalkuliához egy tanulási nehézség. Alapvetően az olvasási képesség akadályát jelenti, és többnyire első osztályban szembesül vele a gyerek és a szülei. Egy diszlexiás gyerek nem fog fél éven belül megtanulni olvasni, nem lesz képes az olvasott szöveget megérteni, s számukra nem működik a képolvasás technikája sem (nekem sem

Konfliktuskezelés módjai

A legtöbb terápiás módszer – ideértve a pszichoterápia eseteit is – valamiféle konfliktus feloldását tűzi ki célul. Ez a konfliktus lehet belső vagy külső hatásra kialakuló. De a konfliktuskezelés mindig a belső világunk átalakításához kapcsolódik. A konfliktuskezelés kapcsán sokan tiszavirágéletű megoldásokat használnak, próbálják a helyzeteket kommunikációval feloldani, vagy bűnbakot keresni, de a valódi megoldás a

A hiperaktivitás feloldása

A hiperaktivitás a modern iskolarendszer kudarcának terméke. Minden ember mozgásigénye különböző. Van akinek sok mozgásra van szüksége, és van akinek kevesebb is elég. Hiperaktívnak azt a gyereket hívjuk, aki nem képes egy 45 perces órát végigülni. Ők azok akiket kezelhetetlennek bélyegeznek, holott csak több energiájuk van, mint az átlagembernek. Ez nem jó vagy rossz, csak

Önbizalomhiány feloldása

Az önbizalom hiány feloldása egy folyamat, melyet nem lehet siettetni vagy egyes lépéseket kihagyni. Persze egyes akadályozó tényezőekt eltávolítva egyszerűbbé válhat a folyamat, s akár gyorsabban is lehet haladni, de siker kulcsa a gyerekkori tapasztalataink átírása, újraértelmezése. Az önbizalom semmi másról nem szól, mint annak tudata, hogy amit elhatározok, azt el is érem. Amikor ez nem