Matits Viktor írásai

Törtek összeadása és kivonása, egyszerűsítése

A matematika tanulása során a legtöbb nehézséget én a törtek kapcsán tapasztaltam. Ennek az is az oka, hogy már az alsóban, amikor az alapokat tanulják a gyerekek, már akkor sincs minden megfelelően megtanítva. Egy fél alma, majd egy negyed alma, a kőr harmada, hatoda és társai jó játék akkor még, de aki egy egésznek a részeit nem igazán érzékeli, az a gimnáziumban jó sok alkalommal fog vért izzadni.

Leírom azokat a lépéseket, amiken végig kell menni a törtek elsajátítása kapcsán, s mik azok a feladat mennyiségek, amik ehhez szükségesek. Furcsa lesz, hogy néhol indokolatlanul soknak hat a feladatszám, de én azt vallom, hogy a megértés nem elegendő. 3-5 feladattal több kell egy témakőrnél ahhoz, hogy ne csak az információ menjen át, hanem úgy bevésődjön az anyag, hogy arra egy év után is bízvást lehessen építeni.

Ez a lenti metódus nem elegendő arra, hogy a nulláról megtanulja az ember a törtekkel való számolást, de arra bőségesen elegendő, hogy egy 9.-es vagy 10.-es tanuló a matematika tantárgyban tapasztalt nehézségeivel valamit kezdjen. Continue reading Törtek összeadása és kivonása, egyszerűsítése

Érzések csapdájában

Sok olyan helyzettel találkoztam az életem során, amikor nem magával a tananyaggal volt a fő kihívás, hanem valami olyan helyzettel, ami hozzá kapcsolódott, és az megakasztotta a tanulás folyamatát. Sokáig volt olyan helyzet, amivel egyszerűen nem tudtam mit kezdeni, jobb híján csak széttártam a karom, hogy ez nem az én asztalom. Ugyanis ezen tapasztalatok (szakszóval traumák) feloldása nem egy tanár, hanem egy pszichológus feladata.

Ennek következtében kezdtem utánanézni, mik lehetnek ezen jelenségeknek az okai. Rengeteg pszichológiai megközelítés van, ezeket pár mondatban bemutatni is oldalakat tenne ki. De egy fontos alapvetést érdemes fejben tartani. Az a mód, ahogy a jelen helyzethez eljutottunk alapvetően nem a megoldás, hanem a helyzet kialakulása felé vitt.
Continue reading Érzések csapdájában

Változó iskolai teljesítmény

Sok szülő küzd avval, hogy a gyereke teljesítménye nem egyenletes, vagy valami miatt mélyrepülésbe kerül (akár év közben is). Néha több jegy eltérés is van a megszerzett érdemjegyek között, s sokan nem  értik, mi állhat ezek mögött. Megpróbálok pár lehetséges esetet itt felvázolni. Azt viszont érdemes fejben tartani, hogy minden eset picit más. Nem szabad ezen gondolatokat örök érvényűnek tekinteni, mert abból hatalmas félreértések is lehetnek. Continue reading Változó iskolai teljesítmény

A matematika oktatás témakörei

Matematikai alapok (ált. isk., 9. évfolyam)

Szerintem ezzel kell kezdeni minden középiskolai oktatást, mert ez olyan mértékben szétesik a diákok fejében, hogy a dolgozatok hibáinak 20-25 százaléka ennek köszönhető.

  1. Minden tudás megszerzése az alapoknál kezdődik. Aki kihagyja a lépéseket, az magára vessen!
    Minden tudás megszerzése az alapoknál kezdődik. Aki kihagyja a lépéseket, az magára vessen!

    Számok összeadása, kivonása, szorzása. A fejszámolás alapjai (egyszerű összeadás és kivonás, szorzótábla), zárójelek használata.

  2. Számok osztása, törtek használata. Oszthatósági szabályok, a legkisebb közös osztó és a legkisebb közös többszörös használata.
  3. Műveletek törtekkel: Törtek összeadása, kivonása, bővítés és egyszerűsítés. Törtek szorzása és osztása számmal. Törtek szorzása és osztása törttel. Az emeletes tört átalakítása, egyszerűbb alakja.
  4. Számok hatványai, a hatványozás azonosságai. Számok normál alakja, a fizikai mennyiségek előtagjai (prefixumok), mértékegységek átváltása.
  5. Az algebrai kifejezések bevezetése. Egynemű kifejezések kiválasztása, algebrai kifejezések összevonása, szorzása.
  6. A matematikai egyenlet: mérlegelv, egy oldalra rendezés, az egyenlet osztása számmal. Az egyenlet eredményének ellenőrzése (visszahelyettesítés).

Continue reading A matematika oktatás témakörei

A fizika oktatás témakörei

Összeállítottam egy részletes témakőrlistát a fizika tanuláshoz, hogy mindazok, akik érettségire készülnek, át tudják látni a rengeteg anyagot. Pár témakört korábban kidolgoztam, amiket folyamatosan töltögetek fel az oldalra, s linkelem be ide a fizika témakörök listájába.

Az évfolyamok megjelölése bizonytalan, mert valahol három, valahol pedig négy év alatt veszik át a fizikát. Másrészt egyes iskolákban a hagyományos évfolyamszámok eggyel elcsúsznak a nyelvi előkészítő év miatt. Kék színnel jelöltem meg azon anyagrészeket, melyek csak az emelt szintű fizika érettségihez kellenek. Continue reading A fizika oktatás témakörei

Matematika tanítás

Aki nem a tartalmat mondja magában, az nem fogja tudni az azonosságot használni.
Aki nem a tartalmat mondja magában, az nem fogja tudni az azonosságot használni.

A matematika tanulás zömmel pár apró dolgon akad el. Amikor az iskolai házi feladatokat elkezdték központilag, szakmai hozzáértés és tapasztalat nélkül lecsökkenteni, akkor megfosztották a diákokat a biztost tudás megszerzésének mintájától.

Nem lehet érdemi tudásra szert tenni elegendő feladat elvégzése nélkül. A valódi tudás csak a céltudatos cselekvés eredményeként érhető el. Continue reading Matematika tanítás

A középiskolai tanítás válsága

Kezdem egy vallomással: A középiskolai oktatást, vagyis a huszonöt- harminc gyerekkel való szimultán foglalkozást nem igazán tartom hatékonynak, s abban nem is igazán tartom magam jónak. Egy olyan dologról szeretném most pár gondolatot megosztani, amit soha sem csináltam, s abban nem is szeretnék sohasem részt venni. Még sem érzem azt, hogy más nemi szervével karistoltatnám a csalánt, hiszen a munkám során első kézből kapom erről a benyomásokat, és ad elegendő feladatot is az ottani helyzet. Látom a diákjaim napi szintű kihívásait, mely a töménytelen hiányosságukból adódik. Continue reading A középiskolai tanítás válsága

A középszintű kémia tanítás lépései

Az kémia oktatás első lépése talán a legnehezebb. A makroszkopikusan érzékelhető világhoz szokott diákok szemléletét a molekulák parányi világához kell hozzáközelíteni. Nem egyszerű, de megfelelően használva a tananyagot, ez nem elképzelhetetlen. Amikor Platón atom fogalmával kezdődik egy kémia tankönyv, akkor ennek ez a feladata.

A tudománytörténet soha sem öncélú, mindig szerepe van abban, hogy az egész tananyagot megérthessük. Mert az ismeretek  megértésének és megtanulásának az az egyik legjobb útja, ha végigkövetjük azt a folyamatot, ahogy a tudomány adott területe kialakult, s felfedezték annak törvényszerűségeit. Continue reading A középszintű kémia tanítás lépései