Fizika felkészítés

Sokan nem tudják, miből adódik egy erősebb fizikatanárnál megszerzett rossz érdemjegy hátterében. Pedig ezek hátterében több olyan tényező is van, ami elsőre ugyan nem nyilvánvaló, de kicsit belegondolva nincs benne sok meglepő.

Gyakran szokták mondani, hogy a matematika a gondolkodás tudománya. Ez a fizikára, ha lehet ilyet mondani, még hangsúlyosabban igaz. Rengeteg jelenséget kell megismerni, összefüggéseit átlátni, és ezeket feladatokban felismerni, alkalmazni.

Ez leírva nagyon egyszerűnek hangzik, de ennek elsajátítása, a szükséges képesség megszerzése szó szerint több száz feladatot igényel.

Sokszor a metmatika alapok okozák a legtöbb bajt

A matematika tudás és gyakorlat tesztje már a legelső feladatnál előkerül. A fizikai képletekbe való behelyettesítés szinte minden feladathoz szükséges, as aki ebben bizonytalan, az a legtöbb feladatnál bizonytalan lesz. Mert egy fizikai feladatot a megfelelő képlet nélkül megoldani gyakorlatilag esélytelen.

A fizikai képletek nem megfelelő használatának csúcsa (szerintem) a szamárháromszögek használata. Ezzel igyekeznek áthidalni a fizika tanárok az általános iskolában azt, hogy a gyerekek nem tudnak egyenletet rendezni.

Ami a nehézségre adott legrosszabb válasz. Ott és akkor megold egy pici nehézséget, de a bajt magát nem küszöböltük ki.  Miközben a fizika és a matek tanár egymásrra mutogat, hogy kinek a feladata megtanítani az egyenletek rendezését, a diák két szék között a pad alá esik. S csodálja, hogy utálja a számolós tantárgyakat.

Másrészt akinek az algebrai műveletek elvégzése nem megy, az egy összetettebb fizikai jelenséget fel sem tud írni matematikailag. Esély sem lesz egy jobb jegy megszerzésére.

Aki nem tud megoldani egy két ismeretlenes egyenletrendszert, annak megint csak sok érdekes pillanata lesz. Sokan ezt igyekeznek ötletszerű megoldási móddal kompenzálni, de ennek ritkán szokott jó vége lenni.

Tudj meg rólam és a módszeremről többet …

Tovább is van, mondom még…

Egy geometria ismeretet igénylő feladat sokaknál azért bizonyul megoldhatatlannak, mert egyszerűen nincs meg a szükséges matematikai (geometriai) információ. A fizika korrepetálás során gyakran evvel is foglalkoznom kell.

A fizika feladatok egy részében egy jó ábra sokat segít a megoldásban, valamikor pedig egyszerűen elengedhetetlen, s még a dolgozatok értékelésekor pont is járhat érte.

Egy jó ábra felrajzolása viszont feltételezi a jó szövegértésen túl a megfelelő vizuális képességek meglétét is. Ezért előfordul, hogy egy fizika feladat megoldásához a rajkészség fejlesztés is szükséges. Nem arról beszélek, hogy Picasso utódaivá válnak a tanítványim, hanem arról, hogy megtanulnak térben látni, illetve térben és időben elképzelni egy jelenséget.

Időpontok a 20/249-7326-os számon egyeztethetők!

Sokszor nem csak a matematika tudás kell

A szövegértés fejlesztése rengeteg feladatot szokott nekem okozni az órák során. Sok feladat szövege ugyanis nem “szájbarágós”, a feladatok megértéséhez meg kell érteni magát a jelenséget.

Ez a nehézség a humán tantárgyak adat központú oktatásában keresendő. Mindent megtanítunk egy gyereknek az írók és költök életéről, csak épp a szöveg megértésére nem marad elegendő idő. Sok felsős tanár azt hiszi, hogy aki tudo olvasni, az képes felfogni az olvasottakat. Pedig ez nem igaz.

Ha nem tudja valaki elválasztani egy fizika feladatban, hogy pontosan melyik jelenségről (mozgásról, változásról) van szó, akkor a megfelelő képletet sem tudja kiválasztani s használni. Volt olyan eset, amikor egy fizika feladat megoldása közben neki kellett állnom a különböző mondatrészeket a nyelvtan órán használt jelölésekkel megjelölni, s a végén a mondat szerkezetét egy ágrajzzal szemléltetni ahhoz, hogy diák megértse, mit is jelent a mondat.

S nem utolsó sorban a fizika tanulás egy memória teszt is. A feladatok megoldásához rengeteg képletet kell tudni. Egyszer összeszámolta egyik barátom, 78 képletet kell megtanítani egy középiskolai fizikatanárnak az érettségiig. Ezt megjegyezni és megfelelő időben felidézni, ha nincs megfelelően rendszerezve a tudás, gyakorlatilag lehetetlen.

Minden kérdésre szívesen válaszolok a 20/249-7326-os számon!
Oszd meg azzal az ismerősöddel, akinek ez megoldást jelenthet!