Konfliktuskezelés módjai

A legtöbb terápiás módszer – ideértve a pszichoterápia eseteit is – valamiféle konfliktus feloldását tűzi ki célul. Ez a konfliktus lehet belső vagy külső hatásra kialakuló. De a konfliktuskezelés mindig a belső világunk átalakításához kapcsolódik.

A konfliktuskezelés kapcsán sokan tiszavirágéletű megoldásokat használnak, próbálják a helyzeteket kommunikációval feloldani, vagy bűnbakot keresni, de a valódi megoldás a saját reakcióink átformálásában gyökerezik.

Konfliktuskezelési próbálkozások

A konfliktus kialakulásában három tényező van jelen: a két ember, akik között kialakul a konfliktus, és maga a konfliktus.

Ha ezek közül bármelyiket megváltoztatjuk, akkor a konfliktus véget ér vagy átalakul.

Kommunikáció átformálása

Amikor a kommunikáció segítségével próbálunk egy helyzetet feloldani, akkor magát a konfliktust próbáljuk közvetlenül befolyásolni. Erről szól például az erőszakmentes kommunikáció technikája, mely egy erőteljes habitusú emberrel szemben nagyon jól működik, de sok más esetben nem megoldás.

Sok esetben a konfliktusok pont attól válnak nehezen feloldhatókká, hogy a konfliktusok nem jönnek fel a felszínre, csak kimondatlan módon lappanganak a történések hátterében.

Ez pontosan ahhoz hasonló, mint amikor egy penészes falat egyszerűen lemeszelnek, hogy a feketeség nem látsszon, miközben a penész okát, a fal nedvesedését nem szüntetik meg. S rohad az egész fal (és a kapcsolati rendszerünk) tovább.

Tehát a konfliktuskezelés önmagában nem igazán jó megoldás.

Mások elkerülése és megváltoztatása

Amikor a másik ember személyét próbáljuk megváltoztatni, az többféle módon is megtörténhet.

Egyrészt elkerülhetjük azt az embert, akivel nehézségeink vannak. Ideig-óráig ez akár működhet, de előbb-utóbb mindig találunk olyan embert, akivel kialakul kialakul egy hasonló konfliktus. A nehéz emberek elkerülése pont ezért nem működik, mert a zűrös emberek kerülgetése akadálypályává alakíthatja a szociális életünket.

A másik lehetőség, amikor ténylegesen megpróbálunk másokat megváltoztatni. Amivel egyértelműen kifejezzük, hogy a másik embert nem becsüljük. Nem tartjuk értéknek azt, ahogy ő él, s nem fogadjuk el az ő nézeteit és megoldási módjait.

Ezt élik meg sok esetben azok, akik:

küzdenek.

Ennek hátterében, illetve eredménye képen saját magunkat a másiknál jobbnak és különbnek állítjuk be. Ami ellen minden egészséges önbizalommal rendelkező egyén kézzel-lábbal hadakozni fog.

Tehát ez is egy zsákutca, mert ellenállást, konfliktust generál.

A konfliktuskezelés egyetlen ténylegesen működő módja

Ez a rész az előzőek után mindenki számára világos. A konfliktusaink egyetlen egy ember átformálása révén változhatnak meg: és ez az egyetlen ember mi magunk vagyunk.

Önmagában a konfliktus mindig kialakul. Egy-egy konfliktust ugyan feloldhatunk, de ha minden egyes konfliktust külön-külön megpróbálunk feloldani, arra az egész életünk rámehet.

Megpróbálhatjuk az embereket is megváltoztatni, de mint láttuk, annak következménye sok esetben még több konfliktus lesz.

A saját viselkedésünk és reakcióink megfigyelése és átformálása viszont képes úgy alakítani az életünket, hogy a konfliktusaink egy részétől megszabadulhatunk.

A konfliktusokat vonzó viselkedésünk átalakításának van egy elég összetett folyamata. A feloldás folyamatának lépései ugyan nagyon hasonlóak, de mindenkinél más és más, amihez érdemes tapasztalattal rendelkező támogató segítségét kérni.

A rendszeres konfliktusokkal küzdő életének átformálása nem egy-két hetes munka.
Több hónapos munka odáig eljutni, hogy egy konfliktusokkal küzdő képes legyen együttműködni másokkal —>>>