matematika oktatás

A matematika oktatás témakörei

Matematikai alapok (ált. isk., 9. évfolyam)

Szerintem ezzel kell kezdeni minden középiskolai oktatást, mert ez olyan mértékben szétesik a diákok fejében, hogy a dolgozatok hibáinak 20-25 százaléka ennek köszönhető.

  1. Minden tudás megszerzése az alapoknál kezdődik. Aki kihagyja a lépéseket, az magára vessen!
    Minden tudás megszerzése az alapoknál kezdődik. Aki kihagyja a lépéseket, az magára vessen!

    Számok összeadása, kivonása, szorzása. A fejszámolás alapjai (egyszerű összeadás és kivonás, szorzótábla), zárójelek használata.

  2. Számok osztása, törtek használata. Oszthatósági szabályok, a legkisebb közös osztó és a legkisebb közös többszörös használata.
  3. Műveletek törtekkel: Törtek összeadása, kivonása, bővítés és egyszerűsítés. Törtek szorzása és osztása számmal. Törtek szorzása és osztása törttel. Az emeletes tört átalakítása, egyszerűbb alakja.
  4. Számok hatványai, a hatványozás azonosságai. Számok normál alakja, a fizikai mennyiségek előtagjai (prefixumok), mértékegységek átváltása.
  5. Az algebrai kifejezések bevezetése. Egynemű kifejezések kiválasztása, algebrai kifejezések összevonása, szorzása.
  6. A matematikai egyenlet: mérlegelv, egy oldalra rendezés, az egyenlet osztása számmal. Az egyenlet eredményének ellenőrzése (visszahelyettesítés).

Continue reading A matematika oktatás témakörei

Matematika tanítás Budapesten

Csak középiskolásokat és egyetemistákat vállalok Budapest belső részén!
14 évesnél fiatalabbakkal nem foglalkozom.
Aki nem a tartalmat mondja magában, az nem fogja tudni az azonosságot használni.
Aki nem a tartalmat mondja magában, az nem fogja tudni az azonosságot használni.

A matematika tanulás zömmel pár apró dolgon akad el. Amikor az iskolai házi feladatokat elkezdték központilag, szakmai hozzáértés és tapasztalat nélkül lecsökkenteni, akkor megfosztották a diákokat a biztost tudás megszerzésének mintájától.

Nem lehet érdemi tudásra szert tenni elegendő feladat elvégzése nélkül. A valódi tudás csak a céltudatos cselekvés eredményeként érhető el. Continue reading Matematika tanítás Budapesten