A díszfunkció kihívásának félreértése

A legtöbb gyerek, akit manapság felmentenek a diszfunkció miatt a tananyag egy részének elsajátítása alól, egyszerűen menekülőpályaként használja azt. Igyekszik elmenekülni attól, hogy egy területen nehézségekkel küzd, s azzal megbírkózzon. Ezt elítélni elég nagy balgaság, mert nagyon kevés az olyan iskola, hol képesek úgy támogatni a diákokat, hogy az ténylegesen működjön is. A diszfunkció, mint iskolai kihívás

Diszkalkuliások fejlesztése (oktatása)

A diszlexia és a diszgráfia mellett egyre több diákot a diszkalkulia miatt mentenek fel több tantárgy egy része alól. A tapasztalatom azt, hogy a legtöbb esetben a diszkalkulia kapcsán nem képességhiányról van szó, hanem tudáshiányról, amit érdemes korrigálni. Amit a diszfunkció félreértése kapcsán megfogalmaztam a diszlexiások és a diszgráfiások kapcsán, az egy az egyben ide is

A saját diszfunkcionális példám

Én magam is gondban vagyok az írással és az olvasással. Általános iskola harmadik osztályának végére eredmény volt, hogy végre szótagolva olvasok. Később, már gimnazistaként is, az általános iskolai alsó tagozatában használatos helyesírási önképző feladatgyűjteményeket csinálgattam orrvérzésig, hogy a szabályokat betéve tudtam. Ez kellett is a gimiben a kettes nyelvtan jegyhez, lévén minden tollbamondásom karó lett

A belső feszültségek feloldása

Én is hadakoztam gyerekként, hogy egy üres szobában, az érzelmeim által elborítva szenvedjek a keresztbelendítésekkel napi rendszerességgel. Túl a harmincon találtam valamit, ami ezen tudott segíteni. Amikor örömet viszünk egy a gyakorlatokba, s van hozzá némi zene, akkor már nem is lesz annyira elviselhetetlenül fájdalmas a történet. Feszültségoldó tánc Akkor fog túljutni az ember gyereke

A diszgráfia feloldása

A diszgráfia hasonlóan a diszlexiához és a diszkalkuliához egy tanulási nehézség. A lényege az, hogy gyerekként lassabban tanulunk meg írni, s később is az írás sebességünk a többiekétől el fog maradni. Egy diszgráfiás gyereknek pont ebből adódóan hatalmas kihívás lesz a tollbamondás és a helyesírás, mert a nehézségeivel a környezete illetve az iskolai szituációk folyamatosan

A diszlexia feloldása

A diszlexia hasonlóan a diszgráfiához és a diszkalkuliához egy tanulási nehézség. Alapvetően az olvasási képesség akadályát jelenti, és többnyire első osztályban szembesül vele a gyerek és a szülei. Egy diszlexiás gyerek nem fog fél éven belül megtanulni olvasni, nem lesz képes az olvasott szöveget megérteni, s számukra nem működik a képolvasás technikája sem (nekem sem

Konfliktuskezelés módjai

A legtöbb terápiás módszer – ideértve a pszichoterápia eseteit is – valamiféle konfliktus feloldását tűzi ki célul. Ez a konfliktus lehet belső vagy külső hatásra kialakuló. De a konfliktuskezelés mindig a belső világunk átalakításához kapcsolódik. A konfliktuskezelés kapcsán sokan tiszavirágéletű megoldásokat használnak, próbálják a helyzeteket kommunikációval feloldani, vagy bűnbakot keresni, de a valódi megoldás a

A hiperaktivitás feloldása

A hiperaktivitás a modern iskolarendszer kudarcának terméke. Minden ember mozgásigénye különböző. Van akinek sok mozgásra van szüksége, és van akinek kevesebb is elég. Hiperaktívnak azt a gyereket hívjuk, aki nem képes egy 45 perces órát végigülni. Ők azok akiket kezelhetetlennek bélyegeznek, holott csak több energiájuk van, mint az átlagembernek. Ez nem jó vagy rossz, csak

Önbizalomhiány feloldása

Az önbizalom hiány feloldása egy folyamat, melyet nem lehet siettetni vagy egyes lépéseket kihagyni. Persze egyes akadályozó tényezőekt eltávolítva egyszerűbbé válhat a folyamat, s akár gyorsabban is lehet haladni, de siker kulcsa a gyerekkori tapasztalataink átírása, újraértelmezése. Az önbizalom semmi másról nem szól, mint annak tudata, hogy amit elhatározok, azt el is érem. Amikor ez nem

Tanítványaim véleménye

Néhány kedves tanítványom megkértem arra, hogy fogalmazzák meg azt, ahogyan engem látnak, mint tanárt. Olyan sok jót mondtak, hogy szerintem hihetetlennek is hat. De ezt mondták, nincs mit hozzátennem. Bocsánat, sok elfogult mondat következik… Engedélyükkel közreadom: “A szempont a magántanár keresésénél az volt, hogy megtanítson mindenre, amit tudnom kell mind a két szintű érettségre, mert